Spotkanie informacyjne z obszaru nanotechnologii i nanomateriałów

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik spotkania "Spotkanie informacyjne z obszaru nanotechnologii i nanomateriałów"
Rejestracja zakończona 22.06.2018 12:00
zakończona

Opis wydarzenia
UWAGA! PRZYJMUJEMY ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ! MAIL: fundacja@nanonet.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z OBSZARU NANOTECHNOLOGII I NANOMATERIAŁÓW

Spotkanie w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)
Zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Klastra NANO, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w Best Western - Hotel Mariacki przy ulicy Mariackiej 15 w Katowicach.

 AGENDA:
9:30 - 9:55 | Rejestracja uczestników spotkania
10:00 – 10:10 | Powitanie uczestników
10:10 - 10:50 | Prezentacje nowych firm w Śląskim Klastrze NANO
10:50 - 11:50 | Przemysł 4.0 ( Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0)
11:50 – 12:15 | Przerwa kawowa/networking
12:15 – 13:15 |  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskich
13:15- 14:00 | LUNCH
14:00 - 14:10  | IGEI - nowe kierunki i usługi internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
14:10 - 16:10 | II część:  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskich  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. 
dr inż. Jarosław Piekarski - Koordynator w obszarze: Nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia, Ekspert w obszarze: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Małgorzata Kapica- Ekspert w obszarze: Nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia
1. H2020 - wprowadzenie i zasady uczestnictwa
2. Informacje o implementacji w oparciu o statystyki
3. Nanotechnologie i zaawansowane materiały w NMBP H2020 - konkursy 2019-20
- Open Innovation Test Beds
- zagadnienia modelowania, charakteryzacji i bezpieczeństwa stosowania nanomateriałów
- materiały w aplikacjach medycznych
- zaawansowane materiały w technologiach dla energii
4. Konkursy Europejskiej rady Innowacji (EIC)
- FET OPEN
- Fast Track to Innovation
- Instrument dla Małych i średnich przedsiębiorstw
5. Akcje Marii Skłodowskie Curie – oferta dla przedsiębiorstw
6. Przykłady realizowanych projektów z udziałem PL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prelekcja ,,IGEI - nowe kierunki i usługi internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw" zostanie przeprowadzona przez pana Marcina Jabłońskiego z Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

Wystąpienie będzie dotyczyło obszarów wsparcia procesów internacjonalizacji firm klastrowych przez Izbę ze szczególnym uwzględnieniem dwu nowych kierunków: Afryki i Ameryki Południowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
28.06.2018 09:30
Zakończenie:
28.06.2018 16:00

Best Western - Hotel Mariacki Katowice
Mariacka 15, 40-001 Katowice

Strona wydarzenia:
http://nanonet.pl/spotkanie-informacyjne-networkingowe-22-05-2018-r/

Udostępnij znajomym

Organizator

Fundacja NANONET

ul Młyńska 5
40-098 Katowice
www.nanonet.pl
www.nanoslask.pl

biuro@nanoslask.pl

883777709

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl